Data Center สู่ยุค Hybrid Cloud ด้วย VMware Cloud Foundation

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจไปทั่วโลก องค์กรธุรกิจต่าง การดำเนินธุรกิจและวิธีการทำงานแบบใหม่ต้องปรับตัวเพื่อไม่ให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงัก เป็นจังหวะและจุดเริ่มต้นที่ดีของการนำคลาวด์เทคโนโลยี (Cloud Technology) มาเข้ามาเพื่อเพิ่มความความยืดหยุ่นให้กับการทำงานและช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ช่วยลดความซับซ้อนยุ่งยากในการติดตั้ง การดูแลรักษาระบบรวมถึงการยังมีความยืดหยุ่นด้านค่าใช้จ่าย  และสุดท้ายคือลดกระบวนการที่ต้องใช้บุคลากรในการดูแลรักษาระบบ

Share this post

คลาวด์เทคโนโลยี (Cloud Technology) ที่หลาย ๆ องค์กร ได้เริ่มมีการนำมาใช้งานแล้ว แต่ในบางส่วนขององค์กรยังคงมีความกังวล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายแฝง หรือ เรื่องความปลอดภัยของข้อมูล รวมไปถึงข้อกังวลทางด้านกฎหมายว่าสามารถนำข้อมูลไปเก็บนอกประเทศได้หรือไม่ การใช้งาน Hybrid Cloud จึงกลายเป็นทางเลือกที่หลากหลายองค์กรเลือกมาใช้แก้ปัญหาดังกล่าว โดยหนึ่งใน Solution นั้นคือ VMware Cloud Foundation (VCF) นั่นเอง โดย Solution นี้จาก VMware ได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาขององค์กรในส่วนต่าง ๆ เพิ่มความยืดหยุ่นสำหรับการใช้งาน Hardware และง่ายในการบริหารจัดการ เปิดให้องค์กรสามารถจัดการ Workload ทั้งจาก On-premise และ Public Cloud ได้ตามความต้องการ และตอบโจทย์ในเรื่องกฎหมาย

การใช้งาน Hybrid Cloud สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดคือการรักษาความปลอดภัยข้อมูลขององค์กรหรือลูกค้าของVMware ได้สร้างสถาปัตยกรรมความมั่นคงและปลอดภัย ในรูปแบบ Zero Trust ที่ทันสมัยเพื่อสร้างความไว้วางใจในการใช้งานบนพื้นฐานของ VCF Infrastructure ที่สามารถมั่นใจได้มากกว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยแบบเดิม กำหนดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรอย่างจำกัดโดยการสร้างเงื่อนไขและกำหนดสิทธิ์เข้าถึงของผู้ใช้งาน หรือกำหนดรูปแบบการเข้าใช้แอปพลิเคชั่นนั้น ๆ ให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเงื่อนไข ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานข้อมูลให้กับ

       VMware NSX ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ  VMware Cloud Foundation (VCF)  ในการสร้างระบบเสมือนที่ครอบคลุมการใช้งานหน่วยประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย แอปพลิเคชัน และการทำงานของเวอร์ช่วลแมชชีนต่าง ๆ ที่มี Feature สำคัญอย่าง Service-defined Firewall ซึ่งจะลดช่องโหว่ของระบบ Firewall ภายในองค์กร ด้วยการทำ Micro-segmentation จำกัดการสื่อสารเฉพาะ Workload งานที่เกี่ยวข้องกันเท่านั้น เช่น กำหนดให้ Database สามารถสื่อสารข้อมูลได้กับ Application เท่านั้น ห้ามสื่อสารไปภายนอกโดยตรง การทำงานลักษณะนี้จะช่วยลดช่องทางการโจมตีจากทั้ง Malware หรือ Hacker โดยสามารถใช้งานได้ทั้งระบบที่ติดตั้งในองค์กรที่ On-primes และ On-Cloud นอกจากนั้น NSX เองยังมีความสามารถอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Routing, Switching, Load Balance, IDS, IPS, VPN and Connectivity to Physical โดยทีมที่ดูแลเรื่อง Network Security จะสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลทั้งแบบเสมือนหรือแบบกายภาพ สามารถใช้งานได้กับ Containerized และ Cloud workload ได้ โดยจะช่วยลดภัยคุกคามทั้งภายในและ ภายนอกได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหายของระบบเครือข่ายที่เกิดจากภัยคุกคามอื่นๆ ที่จะเข้ามาด้วย

Hybrid Cloud: ตอบโจทย์การเสริมความมั่นคงให้ระบบ IT พร้อมรองรับความคุ้มค่าในระยะยาว
  • การทำให้ธุรกิจสามารถเลือกนำ Workload ที่มีอยู่ไปใช้งานบน Infrastructure ที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดได้อยู่เสมอ
  • การรองรับการทำ Disaster Recovery ได้อย่างไม่ซับซ้อน
  • การดูแลรักษาและอัปเกรดระบบได้อย่างง่ายดาย ด้วยประสบการณ์เดียวกันไม่ว่าจะใช้งานบนระบบใด
  • การออกแบบระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างครอบคลุม ทำให้ Security Policy เดียวสามารถใช้งานได้บนทุกๆ ระบบ
  • การเพิ่มขยายหรือลด Workload บน Hybrid Cloud ได้ตามต้องการ ทำให้ธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ตามสถานการณ์
  • การแก้ไขปัญหา Vendor Lock-In ทำให้องค์กรไม่ต้องถูกผูกขาดอยู่กับผู้ให้บริการ Cloud เพียงรายใดรายหนึ่ง แต่เลือกใช้ Cloud Service ที่ต้องการได้อย่างอิสระ

Latest

Explore Our Blog Posts

Stay updated with our latest blog posts.

June 28, 2024

การเช่าคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ช่วยลดอะไรบ้าง?

ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเช่าคอมพิวเตอร์ภาครัฐเป็นทางเลือกที่ควรพิจารณาอย่างจริงจัง...
June 28, 2024

มาทำความรู้จักกับสายสัญญาณกันเถอะ Part 1 (Coaxial Cable & LAN )

เมื่อกล่าวถึงสายสัญญาณที่เราคิดว่าจะคุ้นเคยกันที่สุด ก็เพราะสายสัญญาณชนิดนี้เราพบได้ที่เสาอากาศจากโทรทัศน์เก่าๆ หรือเรียกว่า สาย Coaxial Cable...
June 27, 2024

OSI 7 Layers

ในปัจจุบันการใช้ Network เป็นที่แพร่หลาย ผู้ผลิตมีจำนวนมาก ดังนั้นในการใช้ Network นั้น ต้องมีตัวกลางหรือค่ามาตรฐานกลาง ที่เรียกว่า OSI 7 Layers ...

Join our newsletter for updates

Stay informed with our latest news and promotions

By subscribing, you agree to our Terms and Conditions.
Thank you! We've received your submission.
Oops! Something went wrong. Please try again.