fbpx

โรงพยาบาบลมะเร็งอุดรธานี – HCI: Hyper Converged Infrastructure

HCI SANGFOR
HCI
HCI
HCI
HCI
,

โรงพยาบาบลมะเร็งอุดรธานี – HCI: Hyper Converged Infrastructure

Overview

HCI: Hyper Converged Infrastructure

       โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีใช้ Server ที่แยกจากกัน เช่น ซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ส่วนเสริมแยกกัน ซึ่งอาจทำให้การจัดการซับซ้อนและแพง ทางเจ้าหน้าที่ IT ของโรงพยาบาลจึงคิดว่าเมื่อเปลี่ยนระบบมาเป็น HCI จะมีความยืดหยุ่นในการจัดการทรัพยากร IT และการปรับปรุงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบไปพร้อมกันในทีเดียว

Requirements

 • ต้องการจัดการทรัพยากรเครือข่ายได้ง่ายและอัตโนมัติ ที่จะช่วยลดภาระงานและเพิ่มความรวดเร็วในการปรับแต่งการกำหนดค่า
 • อยากให้ในอนาคตการเพิ่มหรือลดปริมาณทรัพยากรตามความต้องการ การเพิ่มโหนดสามารถทำได้โดยไม่ต้องรีโครนซิ่งช่วยให้องค์กรสามารถขยายขนาดได้อย่างต่อเนื่อง
 • ต้องการ Server ที่มีความทนทานและความคงทนทานที่สูง รวมถึงการสนับสนุนฟังก์ชันการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการไม่ขัดข้องและป้องกันข้อมูลจากความสูญเสีย.
 • ต้องการการจัดสรรทรัพยากรเป็นอัตโนมัติและปรับตัวให้เหมาะสมกับความต้องการของงาน ทำให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
 • ต้องการลดค่าใช้จ่ายในด้านฮาร์ดแวร์ การบริการ และการบำรุงรักษา และมีการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม ทำให้มี ROI ที่ดีในระยะยาว

Our solutions

ทางเราได้เลือกแพลตฟอร์ม HCI ของ SANGFOR ประกอบด้วยฟังก์ชันหลัก 3 ประการ คือ

 • aSV: ระบบบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์แบบเสมือน (Server Virtualization) มีคุณสมบัติเด่น ดังนี้
  • ระบบปฏิบัติ Hypervisor สำหรับบริหารจัดการทรัพยากรของแต่ละ Virtual Machine
  • รองรับการทำ High Availability ในกรณีที่ Physical Server เครื่องหนึ่งมีปัญหา สามารถกระจาย Virtual Machine บนเครื่องของตนไปยังเครื่องอื่นๆ ได้ทันที เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
  • เทคโนโลยี Dynamic Resource Scheduling ช่วยให้เมื่อ Virtual Machine ใช้ CPU/RAM เกินขอบเขตที่กำหนด Virtual Machine จะถูกย้ายไปทำงานบน Physical Server เครื่องอื่นที่มี CPU/RAM เพียงพอที่จะให้บริการ เพื่อให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ รองรับการทำ
  • Incremental Backup และ Snapshot Backup โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ เพิ่มเติม
 • aNET: ระบบบริหารจัดการเครือข่ายแบบเสมือน (Network Virtualization) มีคุณสมบัติเด่น ดังนี้
  • Visualized DC ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานง่ายในรูปแบบของ drag-and-draw ซึ่งสามารถแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็น Network Diagram ของการเชื่อมต่อได้ทันที พร้อมทั้งแสดงข้อมูลที่วิ่งผ่านแบบ real-time
  • aSwitch ทำหน้าที่เป็น Distributed Virtual Switch รองรับเทคโนโลยี Overlay สามารถแบ่ง VLAN ได้สูงสุดถึง 16 ล้าน VLANS
  • aRouter ทำหน้าที่เป็น Distributed Virtual Router สำหรับเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก Data Center
  • aFW ทำหน้าที่เป็น Distributed Virtual Firewall หรือ Micro-segmentation Firewall สำหรับแต่ละ Virtual Machine เพื่อควบคุมและกรองทราฟฟิกที่วิ่งเข้าออก
  • NFV ให้บริการฟังก์ชันระบบเครือข่ายต่างๆ เช่น NGFW เพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในระดับแอพพลิเคชัน
 • aSAN: ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage Virtualization) มีคุณสมบัติเด่น ดังนี้
  • ถูกออกแบบมาในรูปของ Distributed Storage Architecture
  • สามารถขยายหน่วยจัดเก็บข้อมูลได้สูงสุดถึง 64 Nodes และจะเพิ่มมากกว่านี้ในอนาคต
  • รองรับการทำ Load Balance เพื่อกระจายการจัดเก็บข้อมูลไปยัง Physical Storage เท่าๆ กัน
  • จัดเก็บและทำสำเนาข้อมูล 2 – 3 ชุดเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
  • เทคโนโลยี Hybrid Disks โดยใช้ SSD ในการทำ Caching และจัดเก็บข้อมูลลงบน HDD เพื่อเพิ่ม IOPS และลด Latency
  • เทคโนโลยี Hot Spare สำหรับย้ายข้อมูลใน HDD ที่มีปัญหา ไปเก็บไว้ใน HDD สำรองก่อนทำการเปลี่ยนไปใช้ HDD ใหม่แบบ Hot-swap
  • เทคโนโลยี I/O Locality ช่วยให้ aSAN ทราบว่าข้อมูลของ Virtual Machine ถูกเก็บอยู่ใน Physical Storage ใด และรัน Virtual Machine บน Physical Server นั้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็วยิ่งขึ้น และลด Bandwidth ที่เกิดขึ้นในระบบ

Results

 • ช่วยให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนตามความต้องการขององค์กรได้อย่างสะดวก
 • ช่วยให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะไม่เกิดความไม่ขัดข้องกับการทำงานในกรณีที่มีภัยคุกคาม
 • ช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการทรัพยากรและการกำหนดค่าได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ
 • มีบริการสนับสนุนและบริการหลากหลายเพื่อให้ลูกค้าได้รับความช่วยเหลือในการติดตั้งและดูแลรักษาระบบ IT ของโรงพยาบาล

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Tags ,
Share