fbpx
CommTech #Thailand

Wireless Solutions

home-reputable-success

ทำชีวิตให้ง่ายขึ้นด้วยการช่วยเหลือจากเรา CommTech

ร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆจากเรา

Update Our Products & Services Here!!

Sign up to our newsletter for regular updates and more.

ก้าวไปข้างหน้าเพื่อเป็นหนึ่งในลูกค้าที่ประสบความสำเร็จของ CommTech

เครือข่าย Wi-Fi ทำงานอย่างไร

เกณฑ์ต่างๆ ส่งผลต่อการตั้งค่าที่ดีที่สุดสำหรับพื้นที่ของคุณ หากคุณต้องการขยายความครอบคลุมหรือต้องการเพิ่มความแรงของสัญญาณในพื้นที่ สามารถเพิ่มเติม Access Point เพื่อกระจายสัญญาณ Wi-Fi ได้ทุกเมื่อ

Area Size

Area Size

ขนาดของพื้นที่ที่ต้องการให้เครือข่ายครอบคลุมทั้งในร่มและกลางแจ้ง ยิ่งมีพื้นที่กว้างขึ้นยิ่งต้องการจุดเชื่อมต่อที่มากขึ้น
Number-of-devices

Number of Devices

อุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น แท็บเล็ต,คอมพิวเตอร์,โทรศัพท์ของพนักงาน,อุปกรณ์ของลูกค้า,ระบบรักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์ IOTต่างๆ
Internet-usage

Internet Usage

การใช้งานเครือข่ายของคุณ เช่น ดาวน์โหลดหรืออัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่เป็นประจำหรือไม่? จัดเก็บข้อมูลส่วนใหญ่ไว้ในสถานที่หรือในระบบคลาวด์หรือไม่? มีแฮงเอาท์วิดีโอเป็นประจำหรือไม่?
Light Use Diagram
Light Use : สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีความหนาแน่นในการใช้งานน้อย เช่นร้านค้าปลีกขนาดเล็ก คลินิก และโฮมออฟฟิศ

Set ตู้ Rack และอุปกรณ์ติดตั้ง
Aruba IOn 1930 8G POE 124W
Aruba IOn Access Point
เหมาะสำหรับพื้นที่ใช้งาน
รองรับอุปกรณ์ใช้งานโดยประมาณ

1 ชุด
1 ตัว
4-7 ตัว
400-700 ตรม.
150-700 อุปกรณ์

Medium Use Diagram
Medium Use : สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีความหนาแน่นปานกลาง เช่น สถานพยาบาล ร้านกาแฟ ร้านอาหารและโรงแรม

Set ตู้ Rack และอุปกรณ์ติดตั้ง
Aruba IOn 1930 24G POE 124W
Aruba IOn Access Point
เหมาะสำหรับพื้นที่ใช้งาน
รองรับอุปกรณ์ใช้งานโดยประมาณ

1 ชุด
1 ตัว
8-23 ตัว
800-2,300 ตรม.
400-1,000 อุปกรณ์

Heavy Use Diagram
Heavy Use : สำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีความต้องการด้านการจราจรสูงและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น เช่น บริษัทสตาร์ทอัพ โรงแรมที่มีลานกลางแจ้ง และบริษัทออกแบบ

Set ตู้ Rack และอุปกรณ์ติดตั้ง
Aruba IOn 1930 48G POE 370W
Aruba IOn Access Point
เหมาะสำหรับพื้นที่ใช้งาน
รองรับอุปกรณ์ใช้งานโดยประมาณ

1 ชุด
1 ตัว
24-47 ตัว
2,400-4,700 ตรม.
1,000-2,000 อุปกรณ์

175
Finished projects
4664
Installed Devices
175
Happy clients