fbpx

DTAC TDD2300 MHz

DTAC TDD2300
DTAC10
DTAC6
DTAC8
DTAC RollOut2

DTAC TDD2300 MHz

Overview

ทางบริษัท CommTech ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการติดตั้งและอัพเกรดอุปกรณ์ในสถานีฐานของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด หรือในชื่อการค้าว่า ดีแทค ในครั้งนี้เราได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ของ Nokia ไปทั้งหมด 150 สถานี โดยจะทำให้ ดีแทค มีสัญญาณ 4G ครอบคลุมมากขึ้น และมีอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการติดตั้ง และอัพเกรด 5G ในลำดับถัดไป

Requirements

  • ทางดีแทคต้องการให้สัญญาณมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยให้ความสำคัญจากพื้นที่ที่มีความหนาแน่นก่อน แล้วจึงค่อยขยายไปในพื้นที่ความหนาแน่นต่ำกว่า
  • ในการติดตั้งและอัพเกรดอุปกรณ์ ดีแทค ต้องการให้มีผลกระทบต่อลูกค้าที่กำลังใช้งานอยู่น้อยที่สุด

Our solution

  • เนื่องจากความต้องการขยายสัญญาณจากพื้นที่ที่มีความหนาแน่นก่อน เราจึงต้องวางแผนการทำงานของวิศกรและทีมงานของเรา ให้เกิดความราบรื่นและเป็นไปตามตารางเวลาของทางดีแทค
  • ช่วงที่มีการทำ swap equipment ทางเราต้องเตรียมการทุกอย่างให้เรียบแล้ว และมีแผนสำรองหากเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดเกิดขึ้น จะสามารถแก้ไขให้ลูกค้าในพื้นที่สามารถกลับมาใช้งานได้โดยเร็ว
  • การเก็บคืนอุปกรณ์เก่าของดีแทค ทางเราได้บริหารงานอย่างเป็นระบบให้ไม่เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่รื้อมา

Result

  • ในจำนวน subcontractor ของโครงการ CommTech ถือว่าเป็นบริษัทฯ ที่มีการส่งมอบงาน หรือทำ FAT สถานีฐานให้กับดีแทคด้วยความรวดเร็วและข้อมูลครบถ้วนเป็นลำดับต้นๆ
Tags , ,
Share