fbpx

AIS SUPER WiFi

AIS Super Wifi (ปก)
rack2
open rack
Access Switch
AP3
AP2
AP1
AP

AIS SUPER WiFi

Overview

ทางบริษัท CommTech ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการติดตั้งและอัพเกรดอุปกรณ์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด หรือเรียกโดยย่อว่า เอไอเอส ในโปรเจคนี้เราได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ของ Cisco ให้กับรพ.คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นหนึ่งในอีกหลายแห่งที่เราได้ไปทำงานให้กับ AIS

Requirements

  • AIS ต้องการที่จะลดภาระของการกระจายสัญญาณของสถานีฐานจึงอยากให้เพิ่มอุปกรณ์ Wifi ในพื้นที่ Indoor
  • ต้องทำให้อุปกรณ์มือถือของเราเชื่อมต่อจากสัญญาณโทรศัพท์เปลี่ยนมาเป็นสัญญาณ Wifi ได้อย่างราบรื่นและแนบเนียน

Our solution

  • เราได้ทำการเชื่อมต่อสัญญาณหลักจากสถานีฐานของ AIS มายัง สถานที่ปลายทาง
  • ทำการติดตั้งอุปกรณ์ภาครับสัญญาณ และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Wifi ไปทั่วพื้นที่
  • ตรวจสอบความเสถียรของสัญญาณทุกจุดที่ทำการติดตั้งใหม่ โดยมีประมาณ 70 กว่าจุด

Result

  • ในสถานที่ที่เราไปติดตั้งมีการกระจายสัญญาณได้อย่างครอบคลุม และการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทเอไอเอส ทำให้ผู้ใช้ในสถานที่นั้นๆ ได้รับประสบการณ์การใช้งานได้อย่างราบรื่น
Tags ,
Share