fbpx
CommTech #Thailand

About us

เกี่ยวกับเรา

เราตั้งใจอย่างเต็มที่ ที่จะส่งมอบการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ให้กับผู้ประกอบการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และ โอเปอร์เรเตอร์ทุกเจ้า
บริษัทของพวกเรา

เรานำเทคโนโลยีการสื่อสารที่ช่วยต่อยอดความสำเร็จมาสู่คุณ

10ปี สำหรับประสบการณ์ในโลก IT

เรื่องราวเกี่ยวกับเรา

บริการที่ Commtech กำลังทำงานอยู่สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือบริการด้านไอทีและบริการด้านโทรคมนาคม ในทั้ง 2 ด้านการดำเนินการคล้ายกันโดยเริ่มจาก การออกแบบ สร้าง และรันระบบ
vision-3

วิสัยทัศน์

ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ล้ำสมัย เพื่อส่งมอบความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงสุด
Mission

พันธกิจ

ส่งมอบงานที่ยอดเยี่ยมให้เกินความคาดหวังของลูกค้า
 • 2013
  จุดเริ่มต้น
  เราเริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารให้กับคนไทย
 • 2016
  ขยายและเรียนรู้
  เรามีโครงการขนาดใหญ่ที่ท้าทายความสามารถของพวกเรา เป็นการดีที่เราได้เรียนรู้ ทำให้เราเข้มแข็งขึ้น ดังนั้นก้าวต่อไปของเราคือการจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งระบบงาน บุคคล และด้านบัญชี
 • 2019
  พร้อมก้าวไปอย่างมั่นคง!!
  เราจัดระบบงาน บุคคล และการบัญชี ได้ตามมาตรฐาน พร้อมรับผิดชอบโครงการต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ เกินกว่าความคาดหวังของท่าน อย่างแน่นอน

Resources

More Infomation
From Our Company Profile

About us